Usluge profesionalnog savjetovanja

Savjetovanje s ciljem optimalne upotrebe tehnologije za rješavanje: poslovnih zahtjeva, analiza podataka i procesa, izrada arhitekture informacijskih sustava, modeliranje podataka, optimizacija baza podataka, migracija podataka, razvoja i implementacije rješenja. Naši zaposlenici su visokoobrazovani profesionalci s dugogodišnjim iskustvom na poslovima upravljanja projektima, razvoja i implementacije visoko raspoloživih IT sustava u raznim područjima poslovanja s posebnim naglaskom na telekomunikacijsku, financijsku industriju te javni sektor.

Usluge implementacije informatičkih rješenja

Implementacija rješenja temeljenih na Oracle tehnologijama: baze podataka, DWH & BI.

Implementacija rješenja temeljenih na SAP Covergent charging platformi (Highdeal Billing) Implementacija rješenja temeljenih na vlastitoj razvojnoj platformi mFrame..

Usluge razvoja informatičkih rješenja

Usluge razvoja rješenja temeljenog na vlastitoj mFrame platformi.

mFrame je aplikativna platforma za izradu poslovnih rješenja s generičkim web sučeljem, a omogućuje objedinjavanje različitih poslovnih sadržaja unutar istog sustava čime se postiže cjelokupan pregled nad poslovnim aplikacijama i njihova sinergija.

Usluge edukacije

U sklopu projekata i po zahtjevima korisnika Multicom organizira radionice s ciljem edukacije i prijenosa znanja na području gore navedenih tehnologija i rješenja. Radionice organiziramo u vidu teorijskih predavanja i praktičnih radionica, a s ciljem efikasnog prijenosa znanja, u skladu s tehnološkim i korisničkim zahtjevima.

Usluge održavanja poslovnih rješenja

Uvjeti poslovanja često pred informacijske sustave postavljaju specifične zahtjeve na dostupnost i mogućnost prilagodbe u skladu s poslovnim zahtjevima. S tom svrhom, Multicom pruža mogućnost oblikovanja podrške prema potrebama, korištenjem fleksibilnih modela korektivnog, proaktivnog, operativnog i adaptivnog održavanja.

Usluge migracije podataka

Multicom ima bogato iskustvo u projektima migracije i konsolidacije podataka.
Analiziramo postojeće sustave zajedno s kupcem i identificiramo ključne strukture podataka te pripremamo postupke migracije, uključujući ekstrakciju podataka iz izvornih sustava, analizu kvalitete podataka (poslovna interpretacija podataka) i radnje na integritetu podataka. Kako bi pripremili učitavanje transformiranih i provjerenih podataka u ciljne sustave, naše usluge obično uključuju postavljanje sinkronizacije podataka između novog i starog sustava za sve podatke koji se brzo mijenjaju, potpuno automatizirani ETL, postupke čišćenja i učitavanja podataka, kako bi omogućili potpunu sinkronizaciju kroz više iteracija.