Povećanje konkuretnosti kroz optimalizaciju razvojno-projektnih i poslovnih procesa primjenom IKT tehnoloških rješenja

Povećanje konkuretnosti kroz optimalizaciju razvojno-projektnih i poslovnih procesa primjenom IKT tehnoloških rješenja

Ulaganje u budućnost

Projekt je sufinancirala Europska Unija
iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Osnovne informacije

Naziv projekta: Povećanje konkuretnosti
kroz optimalizaciju razvojno-projektnih i poslovnih procesa primjenom IKT tehnoloških rješenja

Partner: Multicom d.o.o.
Vrijednost projekta: 702,907.06 kn
Udio EU u financiranju projekta: 492,034.94 kn
Razdoblje provedbe projekta: 1. rujna 2015. do 1. srpnja 2016.

KRATAK OPIS PROJEKTA

Da bi se osigurala dugoročna održivost poslovnog rasta, potrebno je optimizirati poslovne i razvojne projektne procese kako bi se povećala produktivnost, učinkovitost i brzina donošenja ispravnih poslovnih odluka. Stoga se provodi analiza poslovnih procesa i njihova integracija te optimizacija uvođenja ICT rješenja i osposobljavanje zaposlenika za rad na tim sustavima.

Europska unija Zajedno do EU fondova, Europski strukturni i investicijski fondovi, operativni program konkurentnost i kohezija