Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Usluge

Usluge profesionalnog savjetovanja 100%

Services 1Savjetovanje s ciljem optimalne upotrebe tehnologije za rješavanje: poslovnih zahtjeva, analiza podataka i procesa, izrada arhitekture informacijskih sustava, modeliranje podataka, optimizacija baza podataka, migracija podataka, razvoja i implementacije rješenja.

Naši zaposlenici su visokoobrazovani profesionalci s dugogodišnjim iskustvom na poslovima upravljanja projektima, razvoja i implementacije visoko raspoloživih IT sustava u raznim područjima poslovanja s posebnim naglaskom na telekomunikacijsku, financijsku industriju te javni sektor.

Usluge implementacije informatičkih rješenja 100%

Services 2Implementacija rješenja temeljenih na Oracle tehnologijama: baze podataka, DWH & BI, Siebel CRM, Hyperion.

Implementacija rješenja temeljenih na SAP Covergent charging platformi (Highdeal Billing) Implementacija rješenja temeljenih na vlastitoj razvojnoj platformi mFrame..

Usluge razvoja informatičkih rješenja 100%

Services 3Usluge razvoja rješenja temeljenog na vlastitoj mFrame platformi.

mFrame je aplikativna platforma za izradu poslovnih rješenja s generičkim web sučeljem, a omogućuje objedinjavanje različitih poslovnih sadržaja unutar istog sustava čime se postiže cjelokupan pregled nad poslovnim aplikacijama i njihova sinergija.

Usluge edukacije 100%

Services 4U sklopu projekata i po zahtjevima korisnika Multicom organizira radionice s ciljem edukacije i prijenosa znanja na području gore navedenih tehnologija i rješenja. Radionice organiziramo u vidu teorijskih predavanja i praktičnih radionica, a s ciljem efikasnog prijenosa znanja, u skladu s tehnološkim i korisničkim zahtjevima.

Usluge održavanja poslovnih rješenja 100%

Services 5Uvjeti poslovanja često pred informacijske sustave postavljaju specifične zahtjeve na dostupnost i mogućnost prilagodbe u skladu s poslovnim zahtjevima. S tom svrhom, Multicom pruža mogućnost oblikovanja podrške prema potrebama, korištenjem fleksibilnih modela korektivnog, proaktivnog, operativnog i adaptivnog održavanja.