Razvoj aplikacija

mFrame

mFrame je aplikativna platforma za izradu B2B i B2C poslovnih rješenja s generičkim web sučeljem. Omogućava razvoj poslovnih rješenja širokog spektra te podršku za modeliranje i upravljanje poslovnim procesima, a sastoji se od više konfigurabilnih modula temeljenih na najboljim poslovnim praksama koji se mogu brzo prilagođavati poslovnim zahtjevima  i nadograđivati novim funkcionalnostima:

Application development 7
 

Primjena modernih tehnologija (JAVA i Oracle relacijska baza podataka) te arhitektura bazirana na SOA principima omogućavaju visoki stupanj fleksibilnosti i parametrizacije sustava. mFrame platforma će  korisniku omogućiti pružanje kvalitetnije i brže usluge razvoja aplikativnih rješenja, efikasno objedinjavanje poslovnih procesa i relevantnih podataka te optimalno održavanje i upravljanje sustavom.

Platforma sadrži konfigurabilne aplikativne komponente koje omugućuju brzi razvoj web aplikacija uz minimalnu količinu kodiranja:

Application development 3

 1. Konfigurabilna aplikacijska radna površina s mogućnošću definiranja različitih ‘pogleda’
 2. Modul za izradu kompleksnih web formi
 3. Workflow za modeliranje, praćenje, kontrolu i grafički prikaz poslovnih procesa (BPM)
 4. Modul za upravljanje dokumetima i metapodacima (verzioniranje, indeksiranje, kolaboracija)
 5. Konfigurabilni izvještajni modul (prikaz rezultata SQL upita s konfigurabilnim filterima, eksportima, drill-down prikazom, custom ikonama s pridjeljenim akcijama i sl.)
 6. Modul za segmentaciju
 7. B2B modul
 8. Import / Export (MS Word, MS Excel),
 9. Modul za procesiranje masovnih akcija
 10. Modul za procesiranje e-mail-ova i upravljanje ispisom
 11. Sigurnosna prava pristupa kontrolirana korisničkim računom, korisničkim svojstvima i definiranim rolama.

Application development 4

mFrame