SAP® Convergent Charging

SAP® Convergent Charging, kao dio SAP® BRIM – Billing and Revenue Innovation Management rješenja, omogućuje pružateljima usluga visoke razinu fleksibilnosti kod naplate, tarifiranja i paketiranja usluga uz visoke performanse, niski TCO i dokazanu jednostavnost integracije s mrežnim i poslovnim sustavima. Pružatelji usluga mogu brzo, u skladu s dinamičkim tržišnim uvjetima,   prilagođavati modele naplate usluga korisnicima (kompleksni tarifni modeli, paketi heterogenih usluga, višestruki obračunski ciklusi, simulacije tarifa, itd.) i podjele prihoda među partnerima, sudionicima u lancu naplate.

h6

SAP Convergent Charging

SAP CC