Mediation

DigitalRoute Mediation Zone platforma upravlja prijenosom podataka između mrežnih elemenata  (evidentiranih transkacija korištenja usluga) i poslovnih sustava za obračun, naplatu, upravljanje prijevarama i sl.. Sustav se brine za prikupljanje velikih količina transakcija i njihovu transformaciju (dedupliciranje, normizaciju, dopunu, filtriranje, …) te pripremu i sigurnu isporuku prema sučeljima  poslovnih sustava.

 

Mediation 1

http://www.digitalroute.com/index.php/platform/