1CustomerView MDM

Customer MDM 1

1CustomerView

MDM riješenje

Cilj MDM rješenja je osigurati da svi poslovni informacijski sustavi koji sadrže podatke o klijentima imaju ispravne i konzistentne matične podatke. Tako se omogućuje jedinstven i poptun uvid u klijenta, uz objedinjen prikaz svih njegovih odnosa i interakcija s tvrtkom, što je preduvjet za efikasno poslovanje (zadovoljstvo klijenta, efikasnu prodaju i razvoj proizvoda, te smanjenje operativnih troškova i sl.)

Customer MDM 2
Funkcioniranje MDM sustava se temelji na neprestanom procesu detekcije promjena, kolekcije, agregiranja, uparivanja, deduplikacije, konsolidacije, čišćenja matičnih podataka o korisnicima, distribucije promjena kroz organizaciju (u sve relevantne IT sustave) sukladno poslovnim pravilima i razlozima promjena nad podacima. Pri tome se značajna pažnja poklanja nadzoru, sigurnosti, osiguravanju kvalitete korisničkih podataka i čuvanju povijesti promjena.

 

Master Data Management (MDM) 1
 

Integracija i sinkronizacija podataka s ključnim poslovnim sustavima CRM, ERP, SCM i sl. provodi se putem MDM konektora s mogućnošću on-line, near real time ili  batch integracije.

1CustomerView

Pogledajte video