Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Reference

References 4

Implementacija sustava za oblikovanje i ispis računa (Bill Formatter) za potrebe mobilne i fiksne telefonije. Ekstrakcija iz izvornih sustava, prikupljanje podataka, transformacija, generiranje modela podataka-XML, nadzor procesa (workflow), generiranje izgleda računa – PDF, postscript korištenjem Oracle tehnologije i HP Exstream sustava.

Nadogradnje i implementacije novih funkcionalnosti CRM sustava prodaje (WebPOS), integracija s billing i SAP sustavima.

Implementiran 1CustomerView MDM (Master Data Management) sustav u HT-u, s ciljem konsolidacije korisničkih podataka iz nekoliko nepovezanih CRM sustava, Rješenje je omogućilo tvrtki i klijentima da iskoriste benefite od jedinstvenog uvida u korisnika i njegove usluge te spajanja T-Mobile-a and T-Com-a.

References 5

Implementacija rješenja za potrebe projekta skladištenja podataka i poslovno izvještajnog sustava HPB-a (BI-DWH sustav baziran na Oracle tehnologiji).

Implementacija i nove funkcionalnosti (customizacije) Infosys Finacle Core Banking sustava za bankarsko poslovanje. Migracija podataka, data quality.

Regulatorna izvješća – ekstrakcija i priprema podataka za izradu HNB regulatornih izvješća.


References 6

IT rješenje billing procesa za potrebe obrade i izdavanja računa za telekomunikacijske usluge temeljenog na SAP convergent charging (Highdeal billing) rješenju

Implementacija rješenja za oblikovanje i procesiranje računa billing iz sustava.

Implementacija izvještajnog / DWH sustava (financijska izvješća, Billing i CRM izvješća).

Implemetacija aplikativnog rješenja za naplatu (saldakonti modula, obračuna kamata, sumnjivih i spornih potraživanja).

Impemenentacija B2B servisa za veleprodajne usluge.

Impemenentacija B2B servisa za LNP.

Razvoj i Implementacija CRM modula (aktivacije, kampanje, i sl.).

References 7

Implementacija medijacijskog i Billing sustava SAP convergent charging (Highdeal billing), za obračun naplate poslovnih događaja (korištenja usluga FINA-e).

Implementacija sustava za oblikovanje i generiranje računa, temeljeno na Oracle BI Publisher tehnologiji.

Implementacijua CRM Contract management sustava baziranog na mCRM razvojnoj platformi.

Uspostava DWH-BI sustava u FINA baziranog na Oracle tehnologijama.

Implementacija sustava za upravljanje matičnim podacima (Oracle MDM; Customer Data Hub, Product Information Management).


References 8

Projekt razvoja novog podatkovnog modela core banking sustava prema relacijskom modelu podataka.

References 11References 12

Implementacija charging (SAP CC 3.0) i billing sustava za naplatu usluga digitalne televizije na DBV-T2 standardu (EVOTV)

Integracija charging (SAP CC 3.0) i billing sustava sa postojećim Sedam CRM i Laus ERP rješenjima

Dizajn i implementacija dunning rješenja (opomene, tužbe) temeljenog na Multicom mFrame platformi


References 9

Razvoj financijskog (uplate i salda-konti) rješenja baziranog na Oracle bazi podataka i integracija s SAP convergent charging (Highdeal billing) sustavom; Razvoj i implementacija Dunning sustava za Highdeal billing sustav i integracija s provisioning sustavom.

References 10

Konzultantske i implementacijske usluge u uspostavi sustava izvješćivanja OTP banke prema HNB. Izrada rješenja za RDG regulatorna izvješća temeljeno na Oracle DWH tehnologiji.


References 13

Upravljanje zakupima i koncesijama grada Zagreba, temeljen na Multicom mPolis sustavu.
• Upravljanje ugovorima i dokumentima, generiranje rješenja, odluke, zaključaka (MS Office ili PDF)
• Billing, fakturiranje, naplata, opomene i tužbe (SSP)

Sustav za upravljanje komunalnim doprinosima (mKom)
• Podrška procesu izdavanja građevinskih dozvola u području obračuna i naplate komunalnih doprinosa. Obračun, naplata, kamate, eskonti, opomene, tužbe.

References 14

Razvoj i implementacija sustava za post-procesiranje računa za Convergys Geneva billing sustav na bazi Oracle ETL tehnologije (Warehouse Builder) i XML Publisher-a.


References 15

Razvoj i implementacija B2B rješenja za veleprodajne usluge.

References 16

Konzultanske usluge na projektima implementacije CRM rješenja (Up sell, Campaign management,…).


References 17

Usluge Implementacije i integracija Mediation Zone -Digital Route medijacijskog sustava i Oracle Portal billing sustava sa Nokia centralom. Rad na implementaciji i razvoju na projektima: Diameter GPRS charging, Roaming records TAP out.

References 18

Implementacija DWH sustava temeljenog na Oracle tehnologiji i HP OneView telco modelu podtaka.


References 19

Konzultantske usluge na implementaciji Amdocs Clarify CRM sustava u T-Mobile Hrvatska.

References 20

Implementacija sustava za naplatu potraživanja za tvrtke kćeri TS u regiji u suradnj s tvrtkom Mrežne tehnologije Verso.


References 21

Konzultantske usluge, gap analiza, projektiranje i razvoj novog poslovno-informacijskog sustava za praćenje materijalno-financijskog poslovanja usklađenog s EU preporukama i regulativom, bazirano na Multicom mFp platformi.

References 22

Projekt migracije baza poslovnih aplikacija s Microsoft SQL Server okoline na Oracle okolinu u MBU.


References 23

Isporuka i održavanje produkcijske database platforme temeljene na Oracle tehnologiji.

References 24

Projekt izgradnje skladišta podataka (Data Warehouse) za potrebe HEP-OPS u sklopu projekta Končar-KET.

U sklopu projekta “Funkcije vođenja EES-a” HEP-OPS, izvodi podprojekt „Skladište podataka”, sustava koji će na razini NDC-a i svakog od mrežnih centara omogućiti podršku u procesima izvještavanja, analiziranja i arhiviranja podataka.


References 7

IPA 2007. Projekt: „Development of new tailor made software for web based energy data collection and management“, financiran od strane EU.

Uspostava nacionalnog sustava administrativnih registara o energetskim podacima i razvoj sustava upravljanja koji koordinira protok informacija između nacionalnih i međunarodnih institucija. Navedeno se izvodi kroz uspostavu na webu zasnovanog komunikacijskog sustava koji će ujediniti prikupljanje i DWH tehnologije za upravljanje energetskim podacima u Hrvatskoj.