MWC

Pronađite nas – Hala 5, Štand K53

MOBILE WORLD CONGRESS, 25-28 FEBRUARY 2019, BARCELONA

Više o kongresu

Multicom će predstaviti inovativna rješenja za pružatelje usluga:

mConsent

je rješenje za centralizirano upravljanje GDPR privolama i zahtjevima ispitanika u heterogenim IT okruženjima. Korištenjem MDM mehanizama, omogućuje spajanje podataka o klijentima i privolama iz svih integriranih IT sustava i kanala komunikacije te automatizaciju pokretanja, nadzor i praćenje izvršenja GDPR zahtjeva.

Više o mConsent-u

mBill

je inovativno rješenje za upravljanje kompletnim procesom obračuna i naplate konvergentnih usluga za pružatelje usluga s velikom klijentskom bazom i brojem transakcija. Omogućuje unificiranje i transparentno upravljanje cjelokupnim procesom, od aktivacije usluge, evidencije korištenja, obračuna, izdavanja računa, do naplate i analitike prihoda. Odlikuje se podrškom za višestruke hijerarhije klijenata i produkata, fleksibilnim mehanizmom dinamičkog izračuna cijena i popusta te visokim performansama.

Više o mBill-u

 

285

Categories: Novosti